Artikel 1: Termen

1.1 Restaurateur: De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het exploiteren van een restaurant.
1.2 Gast: De natuurlijke perso(o)n(en) die via reserveatable.nl reserveert. Een gast kan individueel, voor meerdere personen of voor een groep (meer dan 8 personen) een tafel reserveren.
1.3 Reserveringsovereenkomst: Een overeenkomst tussen Restaurateur en Gast terzake een of meer door de restaurateur te verlenen diensten tegen een door de gast te betalen prijs.

Artikel 2: Reservering boeken door de gast

2.1 Gast is verplicht om bij het aangaan van een reservering minimaal zijn naam, telefoonnummer, woonplaats en e-mail adres te vermelden alsmede het reserveringstijdstip en aantal personen waarvoor een tafel wordt gereserveerd.
2.2 De Reserveringsovereenkomst is definitief tot stand gekomen als het reserverings-systeem de bevestigingsmail naar Gast heeft verstuurd en deze e-mail ook bij de provider van de Gast aankomt. In deze mail is een uniek reserveringsnummer vermeld.
2.3 Reserveren voor de Gast is gratis.

Artikel 3: Wijzigen van een reservering door de gast

3.1 Gast kan een reservering via reserveatable.nl wijzigen. Hiervoor dient hij zijn e-mail adres en reserveringsnummer in te voeren. Een wijziging via het systeem is mogelijk tot 24 uur voor het gereserveerde tijdstip.Daarna kunnen wijzigingen uitsluitend telefonisch met het restaurant
3.2
3.3

Bij een wijziging van datum, aantal personen  en/of datum checkt het systeem direct of er (nog) plaats is in het restaurant.
Wijziging van een reservering die u zelf via via reserveatable.nl doet wordt automatisch via e-mail bevestigd.
Artikel 4: Annuleren van reservering door de gast

4.1 Gast kan een reservering via reserveatable.nl tot op de dag van de reservering annuleren. Hiervoor dient hij zijn e-mail adres en reserveringsnummer in te voeren. De annulering is onherroepelijk. Op de dag zelf kan de annulering alleen telefonisch met het restaurant.
4.2 Wanneer een reservering voor een groep meer dan 48 uur voor het gereserveerde tijdstip wordt geannuleerd is de groep geen vergoeding aan de restaurateur verschuldigd. Indien de annulering van de groep minder dan 48 uur voor het gereserveerde tijdstip is, is de restaurateur gerechtigd de groep 50% van de reserveringswaarde in rekening te brengen.
4.3 Wanneer een reservering voor een gast meer dan 24 uur voor het gereserveerde tijdstip wordt geannuleerd is de gast geen vergoeding aan de restaurateur verschuldigd. Indien de annulering van de groep minder dan 24 uur voor het gereserveerde tijdstip is, is de restaurateur gerechtigd de gast 50% van de reserveringswaarde in rekening te brengen.
4.4 Indien de gast niet verschijnt, is de restaurateur gerechtigd de gast 50% van de reserveringswaarde in rekening te brengen.
4.5 Een annulering van een reservering die u zelf via reserveatable.nl invoert wordt automatisch via e-mail bevestigd.


Artikel 5: Annuleren van een reservering door de restaurateur of systeem
5.1 De restaurateur is binnen 24 uur gerechtigd om een reservering te annuleren indien een gast bij zijn restaurant een of meerdere keren heeft gereserveerd maar niet is verschenen of in geval van overmacht.
5.2 Het reserveringssysteem annuleert alle reserveringen waarvan de mail door de e-mail server niet kan worden bezorgd of de ontvanger van de mail aangeeft dat hij geen reservering heeft geplaatst.